Ceny služeb


Co všechno se zohledňuje při naceňování zakázky.....

Všechna videa provádíme na klíč. Počínaje přípravou scénáře, přes natočení záběrů, po finální zpracování ve střižně. Po objednání služby na objednávkovém listě následuje osobní schůzka s klientem. Video není tvořeno podle šablony, ale je to kreativní tvorba a každá zakázka je individuální a různě náročná. Podle těchto základních bodů se odvíjí ceny jednotlivých zakázek. Při naceňování budu zohledňovat Vaše požadavky a poptávku konkrétních úkonů v objednávkovém listě. Vliv na cenu má např. časová náročnost a složitost vykonávaných prací. Pokud budou v zakázce použity i letecké záběry, v tomto případě podle místa provádění letů na vyřízení potřebných povolení z Úřadu pro civilní letectví. Létání provádím legálně na základě povolení k létání a povolení vykonávat letecké práce.